سئوالات مهم مطرح شده در مورد آئین نامه هزینه شخصی 

   

۱- از آئین نامه ادامه تحصیل درخارج از کشور چه کسانی می توانند استفاده نمایند ؟  

افرادی که فارغ التحصیل داخل کشور بوده و مشمول خدمت طرح نیروی انسانی می باشند می توانند از این آئین نامه استفاده نمایند

  ۲- مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده چیست؟  

- تصویر صفحات شناسنامه 

  • یک قطعه عکس 
  • یک برگ پرینت از وضعیت فارغ التحصیلی 
  • تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه برای افراد ذکور 

۳- مدت زمانی که فرصت داده می شود تا با مدرک بالاتر به کشور مراجعت نمائیم چند سال می باشد؟ 

برای مقاطع تخصص و Ph.D چهار سال و برای کارشناسی ارشد و کارشناسی دو سال می باشد

۴- ودیعه سپرده شده چه زمانی آزاد می گردد؟ 

بعد ازمراجعت به کشور با اخذ مدرک بالاتر وانجام طرح و اتمام کلیه خدمات قانونی  

۵- اگر در طی مدت تعیین شده به کشور مراجعت ننمائیم تکلیف ودیعه مورد نظر چه خواهد شد؟ 

اگر ضمانت نامه باشد ضبط و وثیقه ملکی باشد به اجرا گذارده خواهد شد

۶- اگر اصل دانشنامه و ریز نمرات را بعد از ترجمه عودت ننمائیم چه خواهد شد؟ 

نگه داشتن دانشنامه و ریز نمرات نزد متقاضی حداکثر به مدت دو ماه مجاز خواهد بود و بعد از طی این مدت ودیعه قابل اقدام قانونی خواهد بود.  

۷- آیا افراد متخصص میتوانند برای ادامه تحصیل بر اساس این آئین نامه مدارک خود را دریافت نمایند؟ 

در حال حاضرخروج از کشور و ادامه تحصیل این افراد به علت نیاز به تخصص آنها در داخل امکان پذیر نمی باشد

 

                                     سئوالات مهم مطرح شده در مورد تعهدات بورسیه های خارج از کشور 

 

۱- چه زمانی سند وثیقه ملکی بورسیه آزاد خواهد شد؟

هر فرد بورسیه ملزم می باشد بعد از مراجعت به کشور دو برابر مدت استفاده از بورس خدمت نماید ولی پس از انجام نیمی از این مدت در صورت تمایل فرد سند وثیقه ملکی قابل تبدیل به تعهد محضری و سفته خواهد بود

۲- برای فک رهن از سند وثیقه ملکی یاابطال سند تعهد محضری چه مدارکی مورد نیاز است؟ 

− ارائه تسویه حساب از امور مالی بورسیه ها  

− ارائه گواهی اشتغال از محل خدمت به امضاء بالاترین مقام مسئول  

۳- بورسیه بعد از اتمام تحصیل چه مدت مهلت خواهد داشت که برای انجام تعهد به کشور مراجعت نماید؟

بورسیه بلند مدت یک سال  و بورسیه کوتاه مدت شش ماه فرصت خواهد داشت که پس از اتمام مدت مصوب بورس به کشور مراجعت نماید

۴- چنانچه بورسیه ای بعد از اتمام بورس به کشور مراجعت ننماید چه اقداماتی انجام می گردد؟

به منظور احقاق حق دولت و وزارت متبوع و وصول مطالبات دولت اسناد اخذ گردیده از ضامنین این افراد برای دریافت خسارت  به اجرا گذارده خواهد شد

۵- نحوه دریافت خسارت به چه طریق خواهد بود؟

ارز دریافتی به میزان معادل ریالی بالاترین نرخ ارز در روز باز پرداخت به اضافه پنج برابر معادل ریالی سایر هزینه ها از جمله بلیط و خروجی برای بورسیه و همراهان  

۶- سند وثیقه ملکی بورسیه ای که در حال باز پرداخت بدهی خود به صورت اقساط می باشد چه زمانی آزاد می گردد؟

به دلیل این که سند وثیقه ملکی تضمین پرداخت اقساط فرد می باشد لذا پس از پرداخت آخرین قسط ملک آزاد خواهد شد.

۷- چنانچه یورسیه ای در حین تحصیل یا قبل از انجام تعهدات خود به ملک مورد وثیقه احتیاج داشته باشد تعویض سند ملکی امکان پذیر خواهد بود؟

تعویض سند وثیقه ملکی در هر زمان مشروط به اینکه تخلفی از طرف بورسیه صورت نگرفته باشد و ملک جدید ارزش لازم را داشته باشد امکان پذیر خواهد بود

۸- تبدیل سند وثیقه ملکی به تعهد محضری و سفته در مورد بورسیه های کوتاه مدت چه زمانی میسر است؟

برای این تبدیل دو شرط وجود دارد

− بورسیه از پایان نامه خود در داخل کشور  دفاع نموده باشد

− شروع به خدمت نموده و گواهی اشتغال ارائه گردد.

    

           سئوالات مهم مطرح شده در مورد تعهدات دانشجویان ارز بگیر خارج از کشور 

 

۱-   سند وثیقه ملکی افرادی که در سالهای قبل از ارز دولتی استفاده نموده اند چه زمانی آزاد می گردد؟ 

دانشجویان ارزبگیر متعهد می باشند که پس از اتمام تحصیل به کشور مراجعت نموده و برابر با سالهای دریافت ارز در داخل کشور خدمت نمایند. پس ازاتمام این مدت سند قابل ابطال خواهد بود

۲- افرادی که ارز دریافت نموده ولی به کشور مراجعت ننموده اند وبه سند ی که در گرو دارند نیاز دارند چه اقدامی بایستی انجام دهند ؟ 

این افراد و یا ضامنین آنها می بایستی بر اساس ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خسارت پرداخت نموده و برای پرداخت بدهی به مرکز خدمات آموزشی مراجعه نمایند.   

۳- بدهی بر چه مبنائی تعیین می گردد؟  

طبق ماده ۳۴ معادل مابه تفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان باز پرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی، بدهی تعیین و به حساب خزانه دولت واریزمی گردد.  

۴- برای پرداخت بدهی چه تسهیلاتی در نظر گرفته شده است ؟ 

در صورت تمایل فرد پرداخت بدهی به صورت اقساط نیز امکان پذیر خواهد بود

۵- در صورتیکه فرد انجام خدمت ننموده و بدهی خود را نیز پرداخت ننماید وضعیت سند تعهد اخذ گردیده چه خواهد بود؟

طبق ماده ۳۴ ، به مبلغ تعیین شده در مورد سند اخذ شده اجرائیه صادر خواهد گردید