سوالات رایج مربوط به اداره دانشجویان اتباع غیر ایرانی

1- براي پذيرش دانشجويان غیر ایرانی بصورت آزاد (اخذ شهريه) در دانشگاه هاي علوم پزشكي چه اقداماتي بايد انجام گيرد؟

داوطلب مستقيماً به دانشگاه هاي علوم پزشكي مورد نظر مراجعه  و نسبت به اخذ پذيرش اقدام نمايند و یا مستقيماً  در سامانه جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درگاه http://www.Sa.org درخواست خود را ثبت  و نسبت به اخذ پذيرش اقدام نمايد.

2-جهت انجام امور كنسولي مانند اخذ گذرنامه، تمديداقامت، رواديد، صدور اقامت و ... چه كار بايد كرد؟

 بايد به مرکز خدمات آموزشی مراجعه شود.

آدرس:تهران ، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک ، ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- بلوک Aطبقه اول

3- آيا دانشجوي غير بورسيه (كنكوري يا پذيرش آزاد) مي تواند در حين تحصيل درخواست تغيير وضعيت خود بصورت بورسيه را نمايد؟ 

 خير

4-برای تائيد گواهي اشتغال به تحصيل جهت سفارت يا وزارت خارجه بايد به كجا مراجعه نمود؟

دانشجو بايد به آموزش دانشگاه مراجعه  و نسبت به اخذ گواهي اقدام نمايند سپس گواهي مربوطه به مركز خدمات آموزشي جهت تاييديه گواهي را ارائه دهد.

5- در صورتي كه دانشجوي غير ايراني (بورسيه) داراي مشكل آموزشي مثلاً مشكل سنوات يا اخراج گردد چه اقداماتي مي تواند انجام دهد؟

بايد درخواست خود را به آموزش دانشگاه ارائه دهد و دانشگاه مربوطه ضمن اعلام نظر خود منضم به وضعيت تحصيلي مراتب را به مركز خدمات آموزشي ارائه دهد و موضوع ادامه تحصيل دانشجو در كميته نظارت بر آموزش مورد بررسي قرار مي گيرد. در بعضي از شرايط، كميته منطقه اي دانشگاه مستقيماً در خصوص وضعيت تحصيلي دانشجو تصميم گيري خواهد نمود.

6- آيا گواهي تحصيلي جهت دانشجويان غير ايراني (بورسيه) مورد تائيد و قابل ترجمه مي باشد؟

گواهي تحصيلي ممهور به مهر دانشگاه قابل تائيد و ترجمه از سوي مركز خدمات آموزشي مي باشد.

7- آيا امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر جهت دانشجويان بورسيه وجود دارد؟

بله بصورت غير بورسيه و اخذ پذيرش از سوي دانشگاه ها در صورتيكه مشكل اقامت نداشته باشد امكان پذير است.

8- آيا انتقالي جهت دانشجويان خارجي امكان پذير است؟

خير

9-آيا ميهماني جهت دانشجويان خارجي امكان پذير است؟

خير، ليكن در موارد خاص با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد بلامانع مي باشد.

10- آيا دانشجويان غير ايراني بورسيه مي توانند از ترم تابستاني بهره مند گردد؟

خير

11- آيا دانشجوي بورسيه غير ايراني مي تواند در طول تحصيل تابعيت خود را عوض كرده و ايراني شود؟

بله، ليكن از تسهيلات دانشجوي بورسيه محروم خواهند شد و ادامه تحصيل آنان بصورت غير بورسيه و با پرداخت شهريه مصوب هئيت امنا دانشگاه خواهد بود.

12- آيا دانشجوي غير ايراني كنكوري( كه بيشتر از اتباع افغانستان و عراق هستند) مي تواند نسبت به تغيير تابعيت خود اقدام نمايد؟

بله مي توانند ليكن تا زمانيكه شناسنامه خود را دريافت نكرده اند بصورت دانشجوي غير ايراني با آنان رفتار مي گردد و ملزم به پرداخت شهريه مصوب خواهند بود.

13-دانشجوي خارجي بايد در چه مدت دوره زبان فارسي عمومي و تكميلي را بگذراند؟

دو ترم تحصیلی

14- اگر دانشجو قادر به كسب نمره قبولي نباشد. مجددا" مي تواند يك دوره ديگر زبان فارسي عمومي و تكميلي را بگذراند؟

بله ليكن هزينه دوره به عهده دانشجو مي باشد.

15- آيا دانشجو پس از پذيرش در رشته اي مشخص مجاز به تغيير رشته مي باشد؟

خير.