سوالات مطروحه از سوی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل کشور

 

1-  شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج ازکشور درمقطع دکتری(پزشکی،

دندانپزشکی و داروسازی) ورودی های 2016 و سال های قبل چه مواردی می باشد؟

اشتغال به تحصيل دانشجويان  در يكي از دانشگاه هاي معتبر خارج از كشور و مورد تائيد وزارت متبوع موجود در سايت

مرکز خدمات آموزشی به نشانی Edd.behdasht.gov.ir

گذراندن حداقل دو سال تحصيلي در نظام ساليانه معادل 72 واحد درسی مرتبط ارزشیابی شده در نظام واحدی با میانگین

معدل 14 از 20  يا 70%  نمره ميانگين واحدهای  گذرانده شده در خارج از كشور

 گذراندن حداقل یک سال تحصیلی در نظام سالیانه معادل 36 واحد درسی مرتبط  ارزشیابی شده در نظام واحدی با میانگین معدل 14 از 20 و یا احراز 70% نمره میانگین واحدهای گذرانده شده در خارج از کشور، ‌برای فرزندان اعضای هیات علمی (دارای حکم رسمی قطعی یا آزمایشی وزارتین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی) و فرزندان مامورین ثابت و رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران اعزامی به خارج ازکشور با حکم رسمی از سازمان دولتی مربوطه 

-   دارا بودن معدل كل ديپلم متوسطه (علوم تجربي يا رياضي فيزيك) با ميانگين  حداقل معدل كل 14 از 20

-    دارا بودن معدل كل پيش دانشگاهي  با ميانگين حداقل  نمره 14 از 20

-   تشکیل پرونده انتقال و ثبت نام در سامانه مرکز خدمات آموزشی (واحد اداره انتقال)

 2- شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درخارج ازکشور در مقطع دکتری(پزشکی، دندانپزشکی  و داروسازی) از ژانویه 2017 به بعد چگونه می باشد؟

اشتغال به تحصيل دانشجويان  در يكي از دانشگاههاي معتبر خارج از كشور و مورد تائيد وزارت متبوع موجود در سايت مرکز خدمات آموزشی به نشانی Edd.behdasht.gov.ir

گذراندن حداقل دو سال تحصيلي در نظام ساليانه معادل  72 واحد درسي مرتبط ارزشیابی شده در نظام واحدي با ميانگين معدل 15 از 20 و  يا احراز 75%  نمره ميانگين واحدهای  گذرانده شده در خارج از كشور

 گذراندن حداقل یک سال تحصیلی در نظام سالیانه معادل  36 واحد درسی مرتبط  ارزشیابی شده در نظام واحدی با میانگین معدل 15 از 20 و یا احراز 75% نمره میانگین واحدهای  گذرانده شده درخارج از کشور، ‌برای فرزندان اعضای هیات علمی (دارای حکم رسمی قطعی یا آزمایشی  وزارتین وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و وزارت علوم، ‌تحقیقات  و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی ) و فرزندان مامورین ثابت و رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران اعزامی به خارج از کشور با حکم رسمی از سازمان دولتی مربوطه 

-    دارا بودن معدل كل ديپلم متوسطه (علوم تجربي يا رياضي فيريك) با ميانگين  حداقل معدل كل 17 از 20 و معدل کتبی دیپلم با حداقل نمره 16

-    دارا بودن معدل كل پيش دانشگاهي  با ميانگين حداقل  نمره 17 از 20

-    تشکیل پرونده انتقال و ثبت نام در سامانه مرکز خدمات آموزشی (واحد اداره انتقال)

 3-  دانشجوياني که به دليل عدم اطلاع در دانشگاه هاي غيرمعتبر به تحصيل اشتغال دارند  مي توانند به يكي از دانشگاه ها انتقال يابند ؟

خير به هيچ وجه، دانشجو مي بايست قبل از عزيمت به خارج از كشور جهت ادامه تحصيل اطلاعات لازم را از طريق سايت وزارت بهداشت حاصل نمايند و وزارت متبوع هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم اطلاع  دانشجو عهده دار نمي باشد در صورت اشتغال به تحصيل در دانشگاه هاي نامعتبر صرفاً انتقال به يكي از دانشگاه هاي معتبر كشور محل تحصيل و در غيراينصورت به كشورهاي ديگر انتقال يافته و در دانشگاه هاي معتبر كشور دوم ادامه تحصيل بدهند سپس پس از احراز شرايط انتقال درآئین نامه مربوطه رعایت موارد وردیهای 217-2016 – 2018-2017 تقاضاي انتقال نمايند.

4-  زمان برگزاري شوراي انتقال دانشجویان از خارج به داخل چه موقع می باشد؟

شورای انتقال سالانه دوبار در مرداد و وديماه هرسال تحصيلي قبل از شروع ترم تحصيلي اول ودوم  برگزار ميگردد.

5- دانشجويان متقاضي انتقال دركدام دانشگاهها پذيرفته مي شوند؟

كليه دانشجويان واجد شرايط انتقال پس از طرح تقاضاهايشان در شوراي انتقال و احراز شرايط انتقال صرفاً در پردیس خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی(شعب بین الملل سابق) ، دانشگاه آزاد اسلامی و یا ظرفیت مازاد دانشگاه ها مي تواند  با پرداخت شهریه تحصیلی انتقال و ادامه تحصيل دهند.

6-  نحوه محاسبه و تطبيق واحدهاي درسي دانشجو در دانشگاههاي داخل كشور به چه صورت مي باشد؟

ارزشيابي مدارك تحصيلي و تطبيق واحدهاي درسي دانشجويان در صورت تمایل معاونت آموزشی دانشگاه های پذیرنده براساس تطبيق سرفصل دروس تحصيلي داخل و خارج از كشور از حيطه اختيارات شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده مي باشد و وزارت بهداشت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

 7-  شهریه های  تحصيلي دانشجويان در دانشگاههاي داخل كشور به چه ميزان مي باشد؟

 تعيين ميزان شهریه  تحصيلي درحيطه اختيارات هيات امناء دانشگاه های پذیرنده  مي باشد.

8-  ليست اسامي شعب بين الملل دانشگاه ها از کجا قابل دسترسی می باشد؟

لیست مذکور در دفترچه كنكور شماره 2 سازمان سنجش درج گرديده است.

9-  شرايط انتقال دانشجويان رشته پزشكي در كشورهاي كانادا، آمريكا، استراليا و فيليپين چگونه مي باشد؟

از آنجائيكه دوره پزشكي در دانشگاههاي فوق الذكر در دو مقطع چهار ساله (ليسانس ودكتري ) ارائه ميگردد. لذا دانشجويان پس از اتمام مقطع اول (ليسانس) و شركت وقبولي در آزمون ورودي به دوره دکتری پزشكي قبولی در آزمون MCAT و دوره دندانپزشکی قبولی در آزمون DAT و دوره داروسازی قبولی در آزمون Pharmecy پس از گذراندن حداقل يكسال تحصيلي از چهار سال دوم  ضمن  رعايت ساير شرايط انتقال امكان پذير مي باشد.

10- مدارك مورد نياز جهت طرح در شوراي انتقال چه مي باشد؟

الف- ارائه اصل ريز نمرات تحصيلي دانشجو گذراندن حداقل دو سال تحصيلي به تائيد دانشگاه محل تحصيل و سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور

ب- ارائه اصل مدرک ديپلم متوسطه

ج- ارائه اصل مدرک پيش دانشگاهي

د- درخواست شخصي دانشجو با درج شماره تلفن تماس وايميل دانشجو

هـ- حكم كارگزيني هیات علمی والدين دانشجو (درخصوص انتقال فرزندان هيات علمي)

و- حكم كارگزيني مامورین  دولت جمهوری اسلامی ایران  و مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور كليه مدارك فوق الذكر در صورت دارا بودن كليه شرايط انتقال از طريق (در سامانه انتقال آپلود گردد) به آدرس سايت اينترنتي  قابل بررسي مي باشد.

سایر نکات ضروری قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال از خارج:

ü  اخذ پذيرش در قالب پردیس های خود گردان دانشگاه های داخل کشور  و یا دانشگاه آزاد اسلامی داخل به عهده دانشجو مي باشد.

ü هیچگونه مدرک ارزشیابی شده از دوره پاتفک و یا دوره پیش دانشگاهی خارج ازکشور برای دوره های دیپلم و پیش دانشگاهی دانشجویانی که از سال 2017 از کشور خارج شده اند جایگزین نخواهد شد. لذا دانشجویانی که شرایط معدل کل دیپلم متوسطه و یا معدل دوره کل دوره پیش دانشگاهی را دارا نمی باشند قبل از خروج از کشور می بایست نسبت به اصلاح و یا ترمیم و یا ارتقاء مدارک خود از آموزش و پرورش محل دبیرستان خود اقدام لازم معمول نمایند.   

ü    دانشجوياني كه واجد شرايط انتقال در مقطع تحصيلي دكتري  نباشند درصورت تقاضا مي توانند به مقاطع پائين تر انتقال يابند( كارشناسي يا كارداني )

ü دانشجویان ورودی های2017-2014 رشته داروسازی در کشور قبرس صرفاً مدارک تحصیلی آنان پس ازفارغ التحصیلی قابل ارزشیابی می باشد و انتقال از کشور مذکور به دانشگاه های داخل کشور ممنوع می باشد . بدیهی است درصورت تقاضای میهمانی بمدت حداکثر دو ترم تحصیلی دانشجو می بایست صرفاً از طریق دانشگاه علوم پزشکی کرمان اقدام نماید.

ü دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل دررشته های گروه  آموزش پزشکی در کشور روسیه را از سپتامبر 2019-2018 دارند می بایست صرفاً در کورس هائی به زبان روسی می باشد ادامه تحصیل دهند.

ü   هرگونه تصميم گيري در شوراي انتقال قابل اجرا مي باشد و تغيير نظريه شوراي انتقال امكان پذير نمي باشد.