عدم امكان انتقال دانشجويان ايراني كه از ابتداي سال ميلادي جديد مورخ 11 دي ماه 97 تحصيل خود را در دانشگاههاي خارج از كشور شروع نمايند    97/08/19

 دستورالعمل دریافت ریز نمرات و مدارک تحصیلی متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور (مشمولین ماده 6 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیرا پزشکان)   95/02/08

 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور (برای ورودیهای 2017 لغایت پایان سال 2018)      94/10/20

 دستورالعمل اجرايي آزمون ملي دانش‌آموختگان خارج از كشور در رشته دندانپزشكي عمومي به تصويب شوراي عالي ارزشيابي رسيد     92/12/26

 دستورالعمل ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور

 آيين نامه جديد ارزشيابي مدارك خارج از كشور       88/06/17

 شيوه نامه اجرايي آزمون ملي دانش آموختگان  خارج از كشور در رشته پزشكي

 آيين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 اصلاحیه آئین نامه اعطای بورس تحصیلی خارج مورخ      88/9/10

 آيين نامه اعطاي بورس سال آخر در خارج از كشور      88/06/17

 دستورالعمل نحوه تمديد بورسهاي بلندمدت و كوتاه‌مدت

 دستورالعمل پرداخت هزينه هاي ارزي و ريالي دانشجويان بورسيه خارج از كشور در سال 86