نكات مهم در زمينه ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي

 

طبق مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 19/10/88 ، دانشگاههاي معتبر در كشور فيليپين در كليه رشته‌ها:

1- Up)  University of Philippine)

2- دانشگاه سنت توماس ( Saint Thomas university )

ضمناً ساير دانشگاهها از آخر ژولاي 2010 به بعد غيرمعتبر اعلام مي‌گردد.

 

طبق آخرين مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي

افراديكه از تاريخ 12/5/88 به بعد در يكي از دانشگاههاي معتبر از نظر وزارت متبوع شروع به تحصيل نموده‌اند جهت ارزشيابي مدارك خود ملزم به شركت در آزمون ملي طبق آئين‌نامه جديد مي‌باشند.

- افراديكه قبل از تاريخ فوق شروع به تحصيل نموده‌اند درصورت دارا بودن كليه شرايط مندرج در آئين‌نامه مذكور در انتخاب ارزشيابي مدارك براساس ضوابط قبلي يا ضوابط جديد (آزمون ملي) مخير مي‌باشند.

قابل ذكر است چنانچه درخواست ارزشيابي مدارك براساس ضوابط جديد (آزمون ملي) را داشته باشند امكان بازگشت به روش قبلي ميسر نمي‌باشد.

- از ابتداي سال 2009 داشتن مدرك ديپلم متوسطه 12 ساله نظام قديم و يا ديپلم پيش دانشگاهي نظام جديد در يكي از رشته‌هاي علوم تجربي يا رياضي قبل از شروع به تحصيل در دانشگاههاي مورد تاييد وزارت متبوع در كليه رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي الزاميست.

- افراديكه از ابتداي سال 2008 ميلادي در يكي از دانشگاههاي معتبر شروع به تحصيل مي‌نمايند رعايت مطابقت 80% محتواي و طول دوره برنامه‌ آموزشي با دانشگاههاي داخل كشور الزاميست.